Gezonde School


 De Gezonde School is een samenwerking van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Het is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid. Wanneer scholen kunnen aantonen dat zij voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria ontvangen zij een vignet en mogen zij zich Gezonde School noemen. De aanpak bestaat uit activiteiten, lesprogramma’s en projecten die worden ingezet tijdens het onderwijsprogramma. De website www.gezondeschool.nl is de centrale vindplek met alle informatie over Gezonde School.  

Jong geleerd is oud gedaan!  

In 2016 heeft de Regenboog het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Op een Gezonde School werken medewerkers, ouders en leerlingen samen aan een gezond(er) en veilig(er) leefklimaat. Dit doen zij door structureel en integraal aandacht te besteden aan gezondheidsthema’s. Het bevorderen van de gezondheid van kinderen heeft voordelen. Jong geleerd is immers oud gedaan! Bij kinderen en jongeren wordt een belangrijke basis gelegd voor de toekomstige (on)gezondheid. Gezonde en gevarieerde voeding zorgt voor voldoende energie, een goede weerstand en positief welbevinden, waardoor kinderen lekker in hun vel zitten en beter presteren. Sport en bewegen is goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling; kinderen leren samenwerken, doelen stellen, omgaan met teleurstellingen en prioriteiten stellen. Kinderen die op jonge leeftijd voldoende sporten en bewegen, zijn ook op latere leeftijd vaker actief.  

Hoe ziet dat eruit. 

Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 krijgen iedere week twee keer gymles van een vakleerkracht. Op de dagen dat er geen gym is worden de kinderen tijdens de grote pauze begeleid door medewerkers van team sportservice Haarlemmermeer. Zij zorgen voor sport en spel begeleiding van de leerlingen. Deze spellen worden tijdens de kleine pauzes door de leerkrachten herhaald. Iedere week staat er een ander spel centraal. 

Verschillende klassen doen dagelijks mee aan de daily mile (https://thedailymile.nl/). Dagelijks onderbreken kinderen de les 5 minuten om in hun eigen tempo een rondje te rennen of joggen met hun klasgenoten. De impact is vaak groot – niet alleen de conditie van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn kan vooruit gaan. De leerkrachten merken een verschil in de klas. 

Ook tijdens de lessen in de klas wordt door leerkrachten aandacht besteed aan bewegen. Hierdoor zijn de leerlingen actiever betrokken bij de les. Hierbij wordt onder andere gebruikt gemaakt van coöperatief leren. Lessen worden afgewisseld met korte beweeg momenten.   

Naast bewegen hebben wij aandacht voor gezonde voeding. Vanuit EU schoolfruit krijgen kinderen 3 dagen in de week verschillende soorten groente en fruit aangeboden. 

Op dit moment zijn wij bezig met het opzetten van moestuinbakken op het schoolplein, zodat de kinderen ook zien hoe ons eten groeit. De volgende stap is kookles. Kinderen gaan zelf een gerecht maken.