Peuterspeelzaal ZandloperPeuterspeelzaal Zandloper in cbs De Regenboog
 
Onze school werkt samen met peuterspeelzaal Zandloper van Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH). Zandloper is dagelijks geopend voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

De pedagogisch medewerkers helpen peuters in hun ontwikkeling. Met elkaar maken zij veel plezier. SKH biedt gevarieerde activiteiten vanuit steeds een nieuw thema, waarin taal een belangrijke rol speelt. Zo prikkelen zij de nieuwsgierigheid en fantasie van de peuters. En stimuleren zij de peuters om nieuwe ontdekkingen te doen. De ontwikkeling, belevingswereld en interesses van kinderen staan hierbij centraal. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Meer info en een rondleiding vind je via www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl.

 
 
Samenwerking cbs De Regenboog met Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
 
Met zo’n 40 locaties is SKH de grootste aanbieder van kinderopvang in Haarlemmermeer.
Van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven tot buitenschoolse opvang kan je bij hen terecht. Als maatschappelijk ondernemer is SKH continu bezig met alle ontwikkelingen in de kinderopvang en in de regio, waarbij nieuwe samenwerkingsverbanden en het vormgeven van nieuwe diensten een doorlopend proces is. Onze prettige samenwerking met SKH-peuterspeelzaal Zandloper in onze school is gericht op de doorgaande leerlijn voor de kinderen.
 
Met ruim 20 peuterspeelzalen is SKH de beste aanbieder van voorschoolse educatie en -opvang voor 2 tot 4 jarigen in Haarlemmermeer. De pedagogisch medewerkers van SKH verzorgen liefdevolle peuteropvang, die aansluit op de belevingswereld van de peuters. Zij gebruiken de Piramide-methode met ontwikkelingsgerichte activiteiten. De opvang sluit aan op de belevingswereld van de peuters. Voor alle toevertrouwde kinderen zorgen zij samen met de kleuterleerkracht van onze basisschool voor een goede overdracht. Op deze manier maken de peuters ook een goede start op de basisschool. Meer info over SKH vind je via www.kinderopvanghaarlemmermeer.nl.