Stichting Meer Primair


Stichting Meer Primair is een onderwijsorganisatie voor christelijk en katholiek onderwijs. De stichting is hiermee werkgever van 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer.
In acht belangrijke jaren nemen onze scholen van Meer Primair de leerlingen mee in hun ontwikkeling van vier- naar twaalfjarige, waarin ze een schat aan ervaringen en kennis opdoen. Op onze scholen willen we die jaren onvergetelijk maken voor onze leerlingen en hun ouders/verzorgers.
De organisatie wil een aanbod van goed onderwijs in stand houden dat inspeelt op de verschillende visies van ouders op de samenleving en levensbeschouwing vanuit het vertrekpunt ‘het beste onderwijs voor al onze leerlingen’. De kernwaarden van ons handelen zijn Inspiratie, Ontwikkeling, Vakmanschap, Continuïteit en Verbinding. Van daaruit geven we vorm aan de ambities van Meer Primair.
Voor meer informatie kunt u de website van stichting Meer Primair bezoeken via www.meerprimair.nl