Documenten


Hieronder vindt u een aantal links van belangrijke documenten:

Coronavirus: De beslisboom
Coronavirus(English version)

Hiernaast altijd de meest recente informatie > https://www.boink.info/beslisboom
Link to most recent version 

aanvraagformulier vakantieverlof
aanvraagformulier verlof wegens gewichtige omstandigheden
schoolgids2020-2021
handboek Zien
beleidsplan Kunst en cultuur
handboek Cito opbrengsten
handboek gedrag
pestprotocol van de Regenboog
handboek gezonde school
handboek opbrengstgericht werken
beleidsplan meer-en hoogbegaafdheid
handboek taal en spelling
handboek technisch en begrijpend lezen
handboek zelfstandig werken