Algemene pagina voor ouders


De relatie met ouders is voor ons heel belangrijk. Een goede samenwerking tussen school en ouders maakt verschil. Wanneer ouders betrokken zijn bij de school, zijn kinderen meer gemotiveerd en leren ze beter. Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis. Uiteraard informeren wij u regelmatig over wat er gebeurt op school. 

Communicatie met ouders 

Een goede communicatie versterkt het contact tussen school en ouders. Wij willen ouders daarom goed informeren. Tijdens het schooljaar zijn er diverse contactmomenten, die ingepland worden door de leerkracht. Uitnodigingen daarvoor ontvangt u via brieven, de nieuwsbrief of een aankondiging. Op De Regenboog communiceren we onder meer op de volgende manieren: 

Daarnaast is het mogelijk om tussentijds contact te zoeken met de leerkracht via email, of ‘s ochtends bij het naar school brengen van uw kind. 

Wij vinden het prettig wanneer alle ouders jaarlijks op een of andere wijze actief zijn binnen onze school. 
 
Er zijn diverse mogelijkheden waarop ouders kunnen deelnemen: 

KLASSENOUDERS 

Iedere klas heeft twee klassen ouders die gedurende het schooljaar diverse zaken regelen voor de groep. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich hiervoor aanmelden. De klassenouders stellen zich tijdens de algemene informatieavond aan iedereen voor. 

Hebt u ideeën of vragen? Aarzel niet om contact op te nemen. Onze deuren staan altijd open.