Vertrouwenspersoon
Mijn naam is Vivian Donker-Hilhorst. Ik ben reeds 18 jaar werkzaam als orthopedagoog en onderwijsadviseur in de schoolbegeleiding. Daarvoor heb ik als leerkracht bovenbouw en intern begeleider in het basisonderwijs gewerkt. Ik zie mijzelf als ‘all-rounder’ in het onderwijs met daarbinnen mijn specialisme hoogbegaafdheid. Mijn interessegebied is breed. Zo heb ik de afgelopen periode als interim intern begeleider gewerkt, coach IB en ben ik nu werkzaam als (traject)begeleider Passend Onderwijs binnen SWV Passenderwijs te Woerden. Ook ben ik al enkele jaren aan SWV PPO Delflanden verbonden, in de preventieve ondersteuning, maar vooral als deskundige bij de verwijzingen naar SBO/SO. Ook voer ik basis-GGZ trajecten uit bij (begaafde) kinderen met een specifieke hulpvraag.

Mijn ervaring met trajectbegeleiding en ‘bemiddeling’ tussen school en ouders hebben mij ertoe gezet volmondig “Ja” te zeggen toen ik als opvolger van Pieter de Wit als vertrouwenspersoon werd gevraagd. Mijn empathisch vermogen, gevoel voor rechtvaardigheid en doorzettingsvermogen komen daarbij goed van pas. Ik vind het belangrijk een vraagstuk van alle kanten te belichten en de beste oplossing te zoeken, het liefst voor alle partijen.

Ik ben goed bereikbaar per mail: v.donker@onderwijsadvies.nl of telefonisch 0182-556494 (doorschakeling naar mobiel). Ik laat snel iets van mij horen wanneer ik het bericht heb gelezen of gehoord.